Yhteystiedot

Humppilan Työväenyhdistys
Rinnekuja 5
31640 Humppila
Talonmies/Maaret 0400-395646

Pj. Marita Ketola
040-7711620
marita.ketola@humppila.fi

Anja Syrjälä 040-7767117
anja.syrjala@surffi.net

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:577201 kpl

KUNTAVAALIT HUMPPILASSA 2012

09.10.2012

KUNNALLISVAALIT 2012  Humppilan kunnassa

Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 28. päivänä lokakuuta 2012. Vaalitoimitus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄ

Kunnallisvaaleissa Humppilan kunnanvaltuuston valitaan 21 valtuutettua ja heille kuntalain 11 §:n 1 momentin  mukainen määrä varajäseniä 1.1.2013 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

ÄÄNESTYSALUE JA ÄÄNESTYSPAIKKA

Humppilan kunnassa äänestysalueena on koko kunta ja äänestyspaikkana kunnanvirasto, Kisakuja 2.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 17.-23.10.2012 . Ennakkoäänestyspaikkana Humppilan kunnassa on kunnankirjasto, Iisakinkuja 3. Äänestyspaikka on avoinna arkisin klo 12.00-19.00 sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00-16.00.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Humppilassa asuvan ja äänioikeusrekisteriin merkityn henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.10.2012 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joita saa kirjastosta, Iisakinkuja 3. Lomake on palautettava keskusvaalilautakunnalle, osoite Kisakuja 2, 31640 Humppila. Puhelimitse ilmoituksia ottaa vastaan Humppilan kunnankirjasto p. 4180 448 klo 10.00-16.00 arkisin. Äänestäjille ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohta.

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ

Kunnallisvaaleja 2012 varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä on yleisesti nähtävänä kunnan ilmoitustaululla sekä keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa.

HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN

Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoäänestyksessä tai vaalipäivänä. Todistus henkilöllisyydestä, jossa näkyy koko henkilötunnus, tulee ottaa mukaan äänestykseen. Lisätietoja vaaleihin liittyvissä asioissa antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Hanna Kallio, p. 4180 448 tai  040-5726 131.